İçeriğe geç

Açık ve Uzaktan Eğitimde “Öğrenme Mühendisliği” | “Learning Engineering”

Kesinlikle geleceğin yeni mesleklerinden birisi Öğrenme Mühendisliği olacak. Bu konuda aslında adım adım ilerleme yıllar önce başlamıştı. Geçen yıl pandemi ile tüm dünyada hızlı bir eöğrenme seferberliği başlayınca isimlendirme tam oldu. Uzun yıllardır yayınlanmakta olan ve bu sitedenin eski sürümünde de birçok raporu paylaşılmış Horizon Report analistlerinin raporuna göre ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji ile öğrenmenin mühendislik boyutu giderek artmaktadır.

Aşağıda raporlara göre trendler ve bu trendler içinde öğrenme mühendisliğinin yeri özetlenmiştir. Kaynak için referans bağlantıları verilmiş ve rapordaki sayfa çevirisi eklenmiştir.

2020 raporuna göre Gelişen Teknolojiler ve Uygulamalarda, Horizon panelistlerinden ortaya çıkanları tanımlamalar, önemli olacağına inandıkları teknolojiler ve uygulamalar, orta öğretim sonrası eğitim ve öğretimin geleceği üzerindeki etkisi, yeni olanlara veya var olanlara odaklanarak önemli yeni gelişmeler dikkate alınarak sıralama yapmaları istenmiş. Birkaç tur sonra oylamada, aşağıdaki altı maddelik bir liste oluşmuş. (başlangıçta 130 teknoloji ve uygulamadan en çok oylanan maddeler)
• Uyarlanabilir Öğrenme Teknolojileri
• AI / Makine Öğrenimi Eğitim Uygulamaları
• Öğrenci Başarısı için Analitik
• Öğretim Tasarımının Yükseltilmesi, Öğrenme Mühendisliği ve Pedagojide UX Tasarımı
• Eğitim Kaynaklarını Açın
• XR (AR / VR / MR / Haptic) Teknolojileri

Bu maddeler arasına baktığımızda yeni bir başlık var. “Elevation of Instructional Design, Learning Engineering, and UX Design in Pedagogy” Burada Learning Engineering karşımıza çıkıyor.

Bu konuda yazılmış yeni sayılacak kitapta detaylı anlatım yapılmış.

Learning Engineering for Online Education: Theoretical Contexts and Design-Based Examples by Chris Dede (Editor), John Richards (Goodreads Author) (Editor), Bror Saxberg (Editor)

Çevrimiçi Eğitim için Öğrenme Mühendisliği , analitik, tasarıma dayalı araştırma ve hızlı tempolu, büyük ölçekli deneyler tarafından yönlendirilen bir eğitim optimizasyonu biçimi olan öğrenme mühendisliğinin yeni alanına kapsamlı bir genel bakıştır. Öğretim tasarımı ve uzaktan öğrenme yenilikçileri tarafından yazılan bölümler, mühendisliği öğrenmenin teorik bağlamını keşfeder ve en iyi eğitim kurumlarından tasarım tabanlı örnekler sunar. Gelecekteki araştırmalar için bir gündemle sonuçlanan bu cilt, öğrenci katılımını, öğretim etkinliğini ve çevrimiçi ve harmanlanmış ortamlarda sonuçları iyileştirmek için veri ve yüksek kaliteli sonuç kanıtlarını kullanmak isteyenler için çok önemlidir. Huntington Lambert 1. Giriş: Mühendislik Öğrenerek Verimliliği ve Etkililiği Artırma, Chris Dede 2. Öğrenme Mühendisinin Rolü, Phillip D. Long 3. Bir Öğrenme Ütopyasına Doğru Tamir Etmek: Öğrenim Mühendisliğini Uygulama, Barbara Means 4. Mühendislik Takımlarını Öğrenmek : Yetenekler ve Süreç, Craig D. Roberts ve Shawn J. Miller 5. Zanaatkarlıktan Öğrenme Mühendisliğine: Harvard Bölümü Sürekli Eğitimin Öğretim ve Öğrenimi İyileştirme Çerçevesi, Henry Leitner, Rebecca Nesson ve Edward Walker 6. Farklılaştırılmış Öğrencilerin Katılımı İçin Kişiselleştirme Ölçekte, Chris Jennings7. Jill Watson: Çevrimiçi Eğitim için Sanal Öğretim Asistanı, Ashok K. Goel ve Lalith Polepeddi 8. Öğrencilerin Özelleştirilmiş Gruplarda Çevrimiçi Konuşma Etkileşimlerinden Toplanmış Verileri Kullanarak Kişiselleştirilmiş Öğrenim Oluşturma, Scott M. Martin ve Matthew L. Trang 9. Yürütme Ölçeğinde Öğrenme Mühendisliğine Değişim, Bror Saxberg 21 10. Yeniden Düşünmek Öğrenme st Century, Sanjay Sarma 11. Öğrenme Mühendislik: Köprüsü bir Aspirational Geleceğe, mevcut bir Araştırma Planı Geliştirme John Richards, Chris Dede ve Bror Saxberg

Öğrenme mühendisliğinin çevresini oluşturan diğer konulara göz atarsak zaman içinde birçok yeni kavramın ortaya atıldığı ve bunlardan bazılarının güncelleiğinin arttığınıda göreceğiz. Bir yıl önce yapılan tahminlerde hangi konuların öne çıktığı daha net görülmektedir. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-horizon-report-trends

https://library.educause.edu/
https://arasbozkurt.blogspot.com/

EĞİTİM TASARIMI, ÖĞRENME MÜHENDİSLİĞİ VE UX TASARIMI

user experience (UX), learning designer (LD), learning experience designer (LXD),

Öğrenme tasarımı alanı, yalnızca çevrimiçi kurs dağıtımının devam eden büyümesinden değil, aynı zamanda ister kampüste ister çevrimiçi olsun, öğrenci merkezli öğrenme ortamlarını benimseyen öğretim üyelerinin sayısındaki artıştan da etkilenerek gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, öğretim tasarımı rolü, standart kurs tasarımı ve geliştirmesinin ötesinde büyüme ve mesleki tanınma gördü. Proje yönetimi, öğrenme analitiği, eğitim araştırması, fakülte mentorluğu ve işbirliği gibi ek sorumluluklar ve daha fazla akademik özerklik, öğretim tasarımcılarının profesyonel kimliklerini ve uzmanlıklarını yükseltmiştir. Öğrenme deneyimi tasarımcısı (LXD) ve öğrenme mühendisi gibi yeni yollar ve unvanlar sunan öğretim, öğrenme ve teknoloji topluluklarından yeni yöntemler, süreçler ve bilimsel çalışma ortaya çıkmaktadır.
Bu rollerin çoğu, fakülte, öğrenciler ve personel ile işbirliklerinde öğrenci merkezli ve kapsayıcı zihniyetleri somutlaştırıp teşvik ettiklerinden, kurumlarında yüksek etkili değişim ajanları olmak için iyi bir konuma sahiptir.

Genel Bakış
Bir öğrenim tasarımı ekosistemi, hepsi de öğrencinin öğrenmede başarısını teşvik etme nihai amacına hizmet eden birçok rol içerebilir. Öğretim tasarımcıları ve teknoloji uzmanları, öğrenme tasarımı ve teknoloji ekiplerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Basit iş unvanlarının ötesine geçerek, öğrenen tasarımcının (LD) işlevsel başlığını kapsayıcı bir yol olarak kullanarak bu ve benzer rollerin doğasını yakalayabiliriz.
mesleği tartış. LD’ler, ADDIE ve entegre kurs tasarımı gibi çeşitli yöntemlerde yeteneklidir ve öğrencilerin nasıl öğrendikleri konusunda uzmanlığa sahiptirler. Tipik bir öğrenme tasarımı araç kutusu, yaratıcı yaklaşımlar ve yöntemler, kanıta dayalı pedagojik stratejiler, öğrenci merkezli etkinlikler, sağlam değerlendirme planları ve öğretimde teknolojiyi kullanmanın yenilikçi yollarıyla doludur. Eğitmenlerle işbirliği yapmak, öğrenim tasarımı ekosisteminin kalbinde yer alır. tüm öğrenciler için anlamlı öğrenme deneyimleri yaratma hedefi.

Alan, tasarım odaklı düşünme, kullanıcı deneyimi (UX) yöntemleri, sistem tasarımı, öğrenme bilimlerindeki gelişmeler ve öğrenme analitiğinin ortaya çıkışının etkisiyle hızla gelişiyor. Öğrencilerin nasıl öğrendiklerini değerlendirmek, kullanıcı deneyimlerini ölçmek, tasarım düşüncesini ders geliştirmeye uygulamak ve yeni temel dijital becerilere ve okuryazarlığa sahip fakülte, öğrenme uzmanlarını yeni rollere yükselten ek işlevlerin örnekleridir. LD’ler kendilerini bir AGILE tasarım sürecini AGILEdenetleyen veya kurs tasarımında empatik bir mercek olarak yolculuk haritaları oluşturan ekip liderleri olarak bulabilirler. UX, tasarım odaklı düşünme ve bilişsel psikolojinin öğretim sistemleri tasarımıyla birleşmesi, öğrenme deneyimi tasarımına yol açtı. Bugün, öğrenme deneyimi tasarımı, yüksek öğretim öğretim ve öğrenim ekipleri. Ekipler bütüncül öğrenme deneyimi zihniyetlerine doğru kayarken, öğrenci merkezli bir ahlakı teşvik ederler ve öğrenci deneyiminin tamamını daha iyi anlarlar.

LXD’ler, ters çevrilmiş kursları oyunlaştırma, sanal öğrenme ortamları oluşturma ve çevrimiçi kurslar tasarlama ve geliştirme gibi dijital öğrenme deneyimlerine çok bağlıdır. Öğrenme deneyimi tasarım ilkelerini somutlaştırmanın bir örneği, Waterloo Üniversitesi Genişletilmiş Öğrenme Merkezi’nde (CEL) Öğrenme için Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UXDL) projesidir. UXDL Honeycomb çerçevesi, eğitici tasarım kararlarını bilgilendirmek ve yönlendirmek, öğrenciler için değerli çevrimiçi öğrenme deneyimleri oluşturmak üzere tasarlanmıştır. UXDL, bilişsel psikoloji alanındaki teori ve kanıtları tasarım sürecine dahil eder. Dijital öğrenme alanından ortaya çıkan öğrenme mühendisliği alanı, yüksek öğrenim ve endüstrinin dikkatini çekmiştir. Öğrenme mühendisliği “Mühendislik metodolojilerinin öğrenim teknolojilerini ve ilgili mimarileri nasıl bilgilendirip iyileştirebileceğine odaklanan gelişen bir alan.” Dijital alanlarda öğrenmenin nasıl, nerede ve ne ölçüde gerçekleştiğini ölçmek için yeni bir sistem düşünme yaklaşımı ve daha iyi araçlar getirdi.

Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki Simon Girişimi, öğrenme mühendisliğinin disiplinler arası bir öğrenme mühendisliği ekosistemini nasıl kullandığına dair bir örnek sunuyor. Girişimin amacı, sürekli bir veri oluşturma geri bildirim döngüsü, öğrenme teorisinin uygulanması ve öğrenmeyi desteklemek için teknoloji tasarımı yoluyla öğrencilerin öğrenme sonuçlarını iyileştirmektir. Bu tür projeler, teknolojinin öğrenmeyi nasıl etkilediğini anlama kapasitemizi ve istenen öğrenim çıktılarına ulaşmak için araçları ve kursları nasıl daha iyi tasarlayabileceğimizi genişletir.
Bu yeni öğrenim tasarımı uygulamalarının (öğrenme deneyimi tasarımı ve öğrenme mühendisliği) öğretim tasarımı yöntemleriyle harmanlanması, bu yeni rollerin iş ve profesyonel kimliğinin bir kurumda ve aynı zamanda bir kurumda nasıl tanımlandığına dair mevcut gerilimleri ve fırsatları artırmıştır. Yüksek öğretim.
Bu, ekiplerin LD’lerin yeni alanlara taşınması ve fakülte ve kampüs ortaklarıyla canlandırıcı yollarla işbirliği yapması için heyecan verici fırsatlar yaratmasına olanak tanıyor. Örneğin, Middlebury College Dijital Öğrenme ve Sorgulama Ofisi’nin (DLINQ) liderleri, bir hizmet modelinden bir ortak modeline paradigmatik bir geçiş yaptı.
Değişim, organizasyonda yapısal değişiklikler gerektirdi ve personel, öğrenme tasarımı uygulamalarının uygulanmasını desteklemek için yeni mesleki gelişim alanları geliştirdi.
Öğretme ve Öğrenmeyle İlgililik Öğrenme tasarımının yükselmesi, öğrenme deneyimi tasarımı ve öğrenme mühendisliği, yüksek öğretimde öğretme ve öğrenmeye nasıl yaklaştığımızı yeniden şekillendirmeye devam edecektir. Bazı kurumlarda, öğrenme tasarımı girişimleri, sınırları kapsayan ortaklıkları destekliyor ve LD’ler, UX tasarımcıları, kütüphaneciler, öğrenci erişilebilirlik uzmanları, fakülte geliştiricileri ve öğrenen bilim adamlarının bir kombinasyonunu bir araya getiriyor. Bu daha geniş ekip yaklaşımının etrafındaki bir zorluk, bu birimlerin nasıl en iyi şekilde işbirliği yapabileceğini ve öğrencilerin öğrenimi üzerinde en büyük etkiyi nasıl sağlayacağını tanımlamaktır. Öğrenen tasarım ve teknoloji birimlerindeki ve kampüs ortakları arasındaki sürekli değişen taleplerin ve işlevselliğin bir sonucu, çevikliğin artması ihtiyacıdır ve profesyonel personel ve öğretim üyeleri arasındaki işbirliği. İyi beslendiğinde, bu ilişkiler herkesin öğrenci ihtiyaçlarını daha anlamlı bir şekilde karşılamasına yardımcı olur.

Öğrenim tasarımcıları, her zamankinden daha fazla, kampüslerinde öğretme ve öğrenmede önde gelen uzmanlar olarak görülüyor. Hizmet / destek rollerinden, öğrenme deneyimlerinin tasarımında temel işbirlikçiler olarak görülmeye geçiyorlar.
Yenilenmiş öğrenim tasarımı alanının etkileri, çevrimiçi öğrenmenin veya kampüs içi kursların ötesine geçer. LD’ler, ortak müfredat projeleri, deneyimsel öğrenme girişimleri ve birinci nesil öğrenciler için programlar gibi alanlarda yer alıyor. Mesleki gelişim, uygulama toplulukları ve yeni lisansüstü programlar sayesinde, öğrenme güçleri yeni alanlarda uzmanlaşmaktadır. Yeni kurumlar arası topluluklar ve ID2ID gibi ağlar, LD rollerinde olanların deneyimlerini paylaşmalarına yardımcı olmak ve profesyonel olarak büyümenin yollarını oluşturmak için geliştiriliyor. Öğrenme tasarımı ekosistemi ile genel öğrenci deneyimi arasında daha derin bağlantılar kuruldukça, öğrenme uzmanları ortak çalışmalarına yeni bilgiler, bakış açıları ve yenilikler getirebilir. Bu tür çabalar sayesinde, LD’ler yüksek öğrenimde daha güçlü değişim ajanları haline gelir, fakülte ve yöneticileri kapsayıcı tasarım ve öğrenci merkezli uygulamalara daha yakın hale getirir. Öğrenen tasarım ekipleri, erişilebilirliğin öğrenmeyi tüm öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel için nasıl etkilediğine dair daha karmaşık ve sağlam bir anlayış geliştirebilir. Bu çabaları desteklemek için yeterli kaynakların ve yönetim düzeyinde katılımın mevcut olduğundan emin olmak, erişilebilirliğin, evrensel tasarımın ve kapsayıcı öğretim uygulamalarının başarılı bir şekilde benimsenmesi için çok önemlidir. Tasarım öğrenmek sadece gelişen bir alan değildir.

İster çevrimiçi olsun ister kampüste, öğrenme ve bütünsel öğrenci deneyimi üzerinde önemli etkisi olan dinamik bir alandır. Kurumunuz büyüyen tasarım dalgasını nasıl destekleyecek, teşvik edecek ve teşvik edecek?

Hızlı bir google translate çevirisi paylaştım.

Kategori:Uncategorized

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın