Açık ve Uzaktan Öğrenmede Hızlı İçerik Üretim Araçları

Neden Hızlı İçerik Üretimi

Hızlı İçerik Üretimi Nedir? Konu uzmanları tarafından açık ve uzaktan öğrenme ortamları için uzman bir geliştirme ekibine ihtiyaç duymadan (kendi dersinde kullanacağı)eğitim materyallerinin hızlı, az maliyetli, bireysel olarak üretilmesidir.

Rapid Content Development – Hızlı İçerik Geliştirme (RCD); hızlı ve uygun maliyetli yürütme için bir hazırlık aşaması, yinelemeli tasarım, şablon tabanlı yeniden kullanılabilir bileşenler ve e-öğrenme araçlarını içeren Çevik Öğretim Sistemleri Tasarım modelidir. Hızlı e-öğrenme olarak da bilinir.

Avantajlar : ●Ekip.Profesyonel ekipler olmadan içerik geliştirmek ●Maliyet.Daha düşük geliştirme maliyetleri. ●Hızlı yayınlama (çoğu kurs 2-3 hafta içinde yayına girebilir) ●Zaman. İhtiyaçlara göre hızlı içerik geliştirmek ●Tecrübe. Farklı yazılımlar konusunda uzmanlık gerektirmeden üretim. ●Kolay güncelleme.

Dezavantaj: ●Öğretim tasarımı.Kaliteli bir öğretim tasarımı beklenemez. ●Bağımsız içerik. Bütünsel bir tasarım ve içerik geliştirme olmadığı için öğrencilere farklı tasarımlar sunulabilir. ●Çekicilik. Bireysel üretimde kişi yeteneğine bağlı kalındığı için çekici olmayan az etkileşim oluşturulabilir. ●Her projeye uygun değil.

Ne Zaman İhtiyaç ?

●İçerik uzmanı ile çok sık çalışmak gerekiyorsa ●Kısa sürede içerik üretmek gerekiyorsa ●Üretim sürecinde ekip yoksa ●Sınırlı bütçeli proje ya da sınırlı bütçesi olan kurumlar için

Diğer açıdan bakılırsa; 1.İçerik hızla değiştiğinde (çok sık güncelleme gerektiren konular) 2.İçeriğin raf ömrü kısa olduğunda (en geç 2 yıl sonra kullanımayacak) 3.Tam zamanında bilgi sağlamanız gerektiğinde (Hemen üretim gerekli)

Üretim Bandında Değişiklik:

1975 ‘de geliştirilen ve temelde içerik üretimi modeli olan ADDIE kullanılıyor mu?

+Evaluate (Değerlendirme) Aşaması gerçekleştirilirse döngü tamamlanır. Burada Kurum LMS üzerinden ya da süreç değerlendirmesi yapabilir. İçerik üreticisi yazar tarafından değerlendirme araçları da kullanılabilir. FAKAT yine de farklı bir model ile sık anılmaktadır.AGILE Learning Design (Çevik Öğrenme Yaklaşımı)

AGILE Learning Design (Çevik Öğrenme Modeli) : Conrad Gottfredson, PhD tarafından tanımlanan AGILE öğrenme tasarımı, tasarım ve geliştirmeye yinelemeli bir yaklaşımdır. AGILE öğrenme tasarımının “günümüz organizasyonlarının çevik ve uyarlanabilir olma ihtiyacını karşılamaktadır.

https://learningsolutionsmag.com/articles/1262/agile-instructional-design-the-big-questions
https://learningsolutionsmag.com/articles/1300/agile-instructional-design-get-in-the-performance-zone?_ga=2.267245517.29984348.1583846154-309683066.1583846154

Hızlı Üretimde Sürecinde Kaliteyi Arttırmak İçin;

Bir cevap yazın